Brobygning

Brobygning til meningsfulde fællesskaber

I PLAY tilbyder vi ydelser med fokus på brobygning og fastholdelse til meningsfulde fælleskaber.

Målet er altid at blive en etableret deltager i en almen arena – det kan være i skolen, i foreningslivet eller på arbejdsmarkedet.

Aktivt fritidsliv

Med et aktivt fritidsforløb afdækkes motivationen og interessen for at blive en del af et positivt fællesskab. I processen inddrages relevant netværk, og sammen med deltageren, skabes oplevelser, erfaringer og aktiviteter, som er målrettet brobygningen til civilsamfundets fritidstilbud. Formålet med forløbet er at:

 • Skabe et aktivt fritidsliv
 • Etablere nye og stærke relationer
 • Mestre at indgå i en civilsamfundsarena

Et aktivt fritidsliv giver mulighed for at styrke og udforske individuelle og sociale kompetencer i samspil med andre, som kan sættes i spil andre sociale arenaer. Forløbet tager udgangspunkt i at øge deltagerens selvværd og skabe nyt socialt netværk.

Deltageren tildeles 1-3 faste trænere. Forløbet starter ved to gange om ugen, men både timetal og antal dage kan skræddersyes efter behov.

Familieforløb

PLAY støtter og afdækker sammen med familien behovet for støtte til en velfungerende hverdag. Indsatsens formål er at skabe de bedste forudsætninger for at hele familien trives og kan være noget for dem selv og for andre. Det kan være støtte og sparring til:

 • Morgenrutiner
 • Aktiviteter med børn og forældre
 • En sund og varieret kost

Indsatsen er meget fleksibel og kan fokusere på specifikke familiemedlemmer eller familien som helhed. Kernen i dette forløb er, at familien kan være med til at støtte hinanden i at deltage aktivt i fællesskaber.

Indsatsen skræddersyes efter mål og omfang og etableres i et samarbejde med familiens ønsker, behov og motivation for deltagelse i forløbet.

Skoleforløb

Med et skoleforløb støtter og afdækker PLAY sammen med deltageren motivationen for et skoletilbud – enten nuværende skoletilbud eller ved opstart i et nyt skoletilbud. Vi indgår i et tæt samarbejde med skolen og deltager, hvad enten det handler om:

 • Involvering i fagtimer med deltageren i skolen
 • Hjælpe med at følge til skole
 • Arbejde med motivation og faglighed efter skole.

Deltageren tildeles 1-3 faste trænere. Forløbet starter ved to gange om ugen, men både timetal og antal dage kan skræddersyes efter behov. Ved manglende skolegang anbefales et forløb med 5 gange om ugen.

Der er i samarbejde med skolerne mulighed for en delt finansiering mellem skole og den social myndighed. Kontakt os for mere information.

Beskæftigelse

Sammen med deltageren afdækker vi motivation og interesse og undersøger, hvordan deltageren bliver en del af et beskæftigelsestilbud. I processen inddrages relevant netværk og sammen udarbejdes et forløb, som er målrettet brobygningen til samfundets jobmuligheder. Forløbet tager udgangspunkt i:

 • Den enkeltes motivation for at blive en del af et arbejdsfællessskab
 • At undersøge muligheder for opkvalificering og efteruddannelse
 • Afdækning af kompetencer

Deltageren vil indgå i en mentorordning, hvor formålet er at udforske muligheder, potentialer og kompetencer, som kan sættes i spil i et uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

Alt efter behov tildeles 1-3 faste trænere. Både timetal og antal dage kan skræddersyes efter behov, men vi anbefaler samvær min. to gange om ugen.

Se ydelser inden for