Nørrebro sightseeing

Nørrebro sightseeing

I PLAY arbejder vi med bæredygtig og ansvarlig turisme. Turismen er de senere år vokset og flere turister besøger hvert år København. Det betyder, at vi er nødt til at forhold os til, hvordan vi skaber en bæredygtig og mangfoldig by, hvor alle har mulighed for at bo og leve.

I et samarbejde med Overseas Adcenture Travel (OAT), er vi med til at vise turister rundt i København, som ønsker at opleve byen på en sjov og alternativ måde. Det skaber både større spredning af turisterne og fritidsjob for unge, som er tilknyttet PLAY. Sammen med OAT viser vi de besøgende livet på Nørrebro og fortæller vores arbejde med velfærdsfremmende projekter. Samarbejdet er en unik mulighed og platform for at vores unge fritidsjobbere og trænene i PLAY kan fortælle om hvordan de bruger byens rum på Nørrebro.

Samarbejdet bidrager til at vise, hvordan turismen kan være med til at tage et socialt ansvar i den by de besøger. Turisterne er med til at skabe fritidsjob for unge, der står uden arbejdsmarkedet og bidrager til at igangsætte nye velfærdsfremmende projekter til glæde og gavn for lokale borgere, som står uden for samfundets mange fællesskaber.